BEIRATKOZÁS 2018/2019

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8 órától 18 óráig és
2018. április 13. (péntek) 8 órától 16 óráig.

Tanköteles kor:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti (legkésőbb az azt követő évben), tankötelessé válik. A 2018/2019. tanévben a 2012. augusztus 31. napján, vagy azt megelőzően született – és tankötelezettségük teljesítését még meg nem kezdő – gyermekek válnak tankötelessé.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik, ennek hiányában tartózkodási helye az általános iskola körzetében található.

Iskolánk körzetéhez tartozó utcák listáját a következő oldalon olvashatják.

A beiratkozáskor kérjük, hozzák magukkal:

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, vagy a születési anyakönyvi kivonatot.
2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.
•     Óvodai szakvélemény
•     Szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van)
4. A gyermek TAJ-kártyáját.
5. A gyermek NEK adatlapját, mely a diákigazolvány igényléséhez szükséges.
(Ezt a dokumentumot az okmányirodán, illetve a kormányablakban lehet igényelni.)

A tanuló felvételéről (átvételről) az intézményvezető tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az intézményvezető köteles írásban értesíteni a szülőt (törvényes képviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (törvényes képviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartója (Pécsi Tankerületi Központ) igazgatója jár el és hoz másodfokú döntést. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel véglegessé válik.

A Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának körzetébe tartozó utcák jegyzéke:

ÁGNES UTCA teljes közterület
AKÁCFA UTCA teljes közterület
ANIKÓ UTCA teljes közterület
BARTÓK BÉLA UTCA teljes közterület
BÉKETELEP I SOR teljes közterület
BÉKETELEP I. SOR teljes közterület
BÉKETELEP II SOR teljes közterület
BÉKETELEP III. SOR teljes közterület
BENCZÚR GYULA UTCA teljes közterület
BORBÁLA UTCA teljes közterület
CECILIA UTCA teljes közterület
CSERMA UTCA teljes közterület
DANKÓ PISTA UTCA teljes közterület
DÁVIDFÖLDI KERT teljes közterület
DIÓFA UTCA teljes közterület
DOBÓ ISTVÁN UTCA teljes közterület
DOROTTYA UTCA teljes közterület
ERKEL FERENC UTCA teljes közterület
ERZSÉBET UTCA teljes közterület
FLÓRA UTCA teljes közterület
FÜRST SÁNDOR UTCA teljes közterület
GÁRDONYI GÉZA UTCA teljes közterület
GIZELLA UTCA teljes közterület
GORKIJ UTCA teljes közterület
HAJNALKA UTCA teljes közterület
HÁRSFA UTCA teljes közterület
HATÁRTETŐ teljes közterület
HEGYHÁT UTCA teljes közterület
IFJÚSÁG ÚTJA teljes közterület
ILONA UTCA teljes közterület
JÓKAI MÓR UTCA teljes közterület
JUHÁSZ GYULA UTCA teljes közterület
JÚLIA UTCA teljes közterület
KINIZSI PÁL UTCA teljes közterület
KISFALUDY UTCA teljes közterület
KODÁLY ZOLTÁN UTCA teljes közterület
KOSSUTH AKNA teljes közterület
KÖRTVÉLYES DŰLŐ teljes közterület
KÖRTVÉLYES UTCA teljes közterület
KRISZTINA UTCA teljes közterület
LEHÁR FERENC UTCA teljes közterület
LISZT FERENC UTCA teljes közterület
LOTZ KÁROLY UTCA teljes közterület
MADÁCH IMRE UTCA teljes közterület
MADARÁSZ VIKTOR UTCA teljes közterület
MAGYAR BÁLINT UTCA teljes közterület
MAJÁLIS TÉR teljes közterület
MECSEK KÖZ teljes közterület
MECSEKFALU teljes közterület
MECSEKFALUI ÚT teljes közterület
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA teljes közterület
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA teljes közterület
MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA teljes közterület
NAGY LÁSZLÓ UTCA teljes közterület
NAGYSZÁNTÓ UTCA teljes közterület
NYÁR UTCA teljes közterület
ŐSZ UTCA teljes közterület
PÉCSI ÚT teljes közterület
PETŐFI TÉR teljes közterület
RADNOTI MIKLÓS UTCA teljes közterület
RÁKÓCZI FERENC UTCA teljes közterület
RIPPL-RÓNAI UTCA teljes közterület
SÁGVÁRI ENDRE UTCA teljes közterület
SALLAI IMRE UTCA teljes közterület
SIKONDAI ÚT teljes közterület
SÓSTÓ teljes közterület
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA teljes közterület
SZÉKELY BERTALAN UTCA teljes közterület
SZINYEI MERSE PÁL UTCA teljes közterület
TAVASZ UTCA teljes közterület
TÉL UTCA teljes közterület
TOLDI MIKLÓS UTCA teljes közterület
ZENGŐ UTCA teljes közterület
ZICHY UTCA teljes közterület
Mánfa (teljes település)

  • beirat2018