A GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJÉN (COVID-19)

A KÖKÖNYÖSI GIMNÁZIUM GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

INTÉZKEDÉSI TERVE


A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1.         FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1.       Intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek és folyamatosan végeznek. Ennek ellenőrzése folyamatosan történik.

2.         AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1.       Az oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

2.2.       A minden napi munkában csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

2.3.       A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés lépett fel.

2.4.       A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk (otthonról hozott saját) viselése lehetséges, de nem kötelező.

2.5.       A közösségi terekben igyekezzenek a tanulók a 1,5 méteres védőtávolságot betartani, és javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

2.6.       A lehetőségekhez mérten az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítés végeznek a takarítónők.

2.7.       A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.

2.8.       Az intézményben mellőzni kell a kézfogást és egyéb testi kontaksust.

2.9.       A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

2.10.   Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.

2.11.   A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett lehet megtartani.

 

3.         EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1.       Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet, fertőtlenítse a kezét.

3.2.       Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása (szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés).

3.3.       Köhögési etikett: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.4.       Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.

4.         ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

4.1.       Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

5.         TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

5.1.       Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

5.2.       A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

Komló, 2020. 08.31.                                                 

                                                                                              

Notheisz Anita

                                                                                               tagintézmény-vezető