Gagarin Iskoláért Alapítvány

Kérjük, hogy személyi jövedelem adójának egy százalékával támogassa alapítványunk működését.
A beérkezett összeget tanulóink versenyeztetésére, jutalmazására, felzárkóztatására, táborokban való részvételük támogatására használjuk fel.

Az alapítvány adószáma: 18315622-1-02

Az alapítvány székhelye
7300 Komló, Bányász utca 1.

Az alapítvány célja
–  az iskolai oktatás célját szolgáló modern tárgyi eszközök beszerzése,
–  az iskolában tanuló diákok képzését elősegítő iskolai és iskolán kívüli oktatás  színvonalának növelését biztosító programok szervezése,
–  a diákok sportolási, táborozási, kulturális, stb. lehetőségeinek bővítése,
–  az iskolában tanító pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása,
–  minden, az előbbiekben fel nem sorolt, az iskola tanulóinak és tanárainak közös érdekét  szolgáló célok megvalósítása, ezek költségeinek fedezése.

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységét a Kszt. 26. § c/4.,5.,10. pontjaiban meghatározott „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet” tevékenységekben jelöli meg.

Az alapítvány jellege
Az alapítvány nyitott minden magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára, amely egyetért a célokkal és a megvalósítást pénzbeli vagy tárgyi adománnyal támogatja.

Szervezeti felépítés

Az alapítvány kezelője
Az alapítvány kezelője a három tagú kuratórium, amely egy elnökből és két tagból áll.

A kuratórium elnöke:
Dr. Léberné Horváth Amelita

Az alapítói jogok gyakorlója:
Notheisz Anita
 
Tagjai:
Gyenizse Adrienn
Szabó-Grób Judit
 
A kuratórium feladata
– az alapítvány céljára rendelt vagyon hatékony, célszerű működtetése és a cél szerinti felhasználása,
– a fejlesztési lehetőségek számbavétele,
– a támogatás konkrét formáinak megállapítása.
 
A kuratórium köteles az alapítvány forrásainak bővítése érdekében minden lehetséges intézkedést megtenni. A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek.

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatóink!

Iskolánk bejutott a TESCO: Ön választ, mi segítünk c. pályázatának első fordulójába.

2019. június 17. és július 14. között van lehetőség arra, hogy vásárlásaik során kapott zsetonjaikkal támogassanak bennünket a komlói és szigetvári Tesco Áruház bejáratával szemben elhelyezett szavazóurnánál.

Pályázatunk célja:

Szeretnénk létrehozni olyan színes, interaktív képesség- és készségfejlesztő pályát az iskola folyosóin és közösségi terein, amellyel fejlődhet tanulóink téri tájékozódása, mozgáskoordinációja, problémamegoldó, tanulási és együttműködési képessége. Az akadálypályán végzett feladatok játékosan fejlesztik a gyermekek mozgáskoordinációját,figyelemkoncentrációs képességét, gondolkodási és problémamegoldó képességét, ügyességét,együttműködési készségét, türelmét. Emellett még több pozitív élményt szerezhetnek az iskolában azáltal,hogy szabadidejüket is hasznosabban tölthetik el.

Kérjük, segítsen céljaink elérésében és szavazatával támogassa a komlói Gagarin Általános Iskolát!

Megtisztelő támogatásukat ezúton is köszönjük!