Az iskola története

Honnan is indultunk? Íme, volt iskoláink története dióhéjban.

Kökönyösi Általános Iskola
A bányászat nagy ütemű fejlesztése Komló gyors átalakulását jelentette. A város egyetlen iskolája már nem tudott több gyermeket befogadni, így megindult az új városrész (Kökönyös) iskolájának az építése. A város vezetése, és az építők úgy tervezték, hogy 1953 szeptemberében átadják az új épületet, de a hivatalos átadásra csak 1954. január 10-én került sor. A szocreál stílusú intézmény akkor modern épületnek számított.


Az épület 2009-ben

Az iskola tornaterme a város oktatási intézményei közül a legnagyobb. A jó feltételrendszer szinte kínálta a tagozatos testnevelés beindítását, melyre az 1973/74-es tanévben került sor. A 80-as évek végére a KBSK szakosztályainak megszűnésével a tagozat tevékenysége háttérbe került, és 1995-re megszűnt.  A 80-as évek végére az intézményvezető törekvésének eredményeképpen, a matematika tanításához kiváló szakmai csoport jött létre, így megkezdődhetett 1990-től a matematika szakosított tantervű oktatása. A matematika tagozatos oktatást 5. osztálytól indították, városi beiskolázással. A kezdeti sikerek néhány év alatt csökkentek, ugyanis a város többi iskolája a városi beiskolázást nem támogatta. Az ezredfordulót megelőző években az iskolahasználók igényét és érdeklődését figyelembe véve került sor az új profil, az informatika tagozat megtervezésére, szervezésére. Ennek eredményeként 2000-től emelt szintű informatikaoktatás működött, évről évre eredményesebben. Az iskola életében 1982-től (megszűnt az addig tagiskolaként működő cigányiskola) az emelkedő hátrányos helyzetű és roma tanulók száma miatt kiemelt feladat volt a differenciált bánásmód, a műveltségbeli hátrány leküzdése, az eredményes tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése és tehetséggondozás. Számos eredmény igazolja az iskola pedagógusainak e területen végzett kiváló munkáját.

Az intézmény a városban történő intézményi átszervezések miatt 1999-ben Dávidföldre költözött és Ifjúság Utcai Általános Iskola néven működött tovább. Újabb döntés után 2003/2004-es tanévben indítottak utoljára első osztályt, 2005-től pedig a Gagarin Általános Iskola tagintézményeként működtek, egészen 2008 nyaráig, amikor is az intézmény jogutóddal megszűnt. Pedagógusai és tanulói visszaköltöztek Kökönyösbe, ahonnan 2000-ben elköltöztek.

Dávidföldi Általános Iskola
A kökönyösi városrész emeletes házaival szinte egy időben épült a főképp családi házakból álló dávidföldi városrész. Infrastruktúrájából nem hiányozhatott az általános iskola sem. 1958. január 23-án kezdték meg az építést, az I. ütem befejezése 1959. szeptember 23., ekkor adták át ünnepélyesen az épületet (2. kép).


A ma üresen álló épület

Az iskola jó munkájának és mintaszerű berendezésének híre túljutott a város határain. 1983/84-es tanévben az 1. és 2. osztályban megkezdődött az iskolaotthonos oktatás egy-egy tanulócsoportban. Ez a napközitől különböző tanítási forma kedveltnek, sikeresnek bizonyult, mert időbeosztása, a tanítási órák napi elrendezése jobban megfelelt a 6-8 éves korosztály teherbíró képességének, hatékonyabb tanulást biztosított. Sikerességét jelzi, hogy csak az 1999-es tagiskolává válás szűntette meg működését.

1985-ben a városban elsőként sikerült berendeznie az intézménynek számítógépes termet, és indulhatott az oktatás a 7. osztályosok részére.  Commodore számítógépeken tanulhattak, fakultáció keretében. Az 1990-es évek első felében emelt szintű matematikaoktatás indult az iskolában, 4. osztálytól heti 6 órában tanulhattak matematikát az érdeklődő, tehetséges gyermekek. Nem maradtak el a kiváló versenyeredmények sem, de nem csupán matematikából születtek kiemelkedő sikerek. Az iskola tanulói szép eredményeket értek el különböző sportágakban, rajzpályázatokon, vöröskeresztes versenyeken és országos mozgófilm pályázaton.

A városi intézmény átszervezés eredményeként az iskola elsőként szűnt meg. A Gagarin Utcai Általános Iskola tagiskolája lett 1999-ben, majd 2000-ben jogutóddal megszűnt és a kökönyösi városrészen lévő épületben őrzik, ápolják a régi hagyományokat az iskola volt tanárai, immár a Gagarin Általános Iskolában.

Gagarin Utcai Általános Iskola
„Anyaiskolánkat” 1967-ben adták át a kenderföldi városrész második iskolájaként, amelyet a Gagarin utcában építettek fel. A kétszintes iskolaépület ekkor a legkorszerűbb iskolák közé tartozott (3. kép).


A Gagarin utcai épület – 2009

Az első két tanévben az oktatás tárgyi, személyi feltételei már megengedték, hogy valamely tantárgy irányába eltolódjon az érdeklődés. Az 1969/70-es tanévben a testnevelés szakosított tantervű oktatásához teremtették meg a feltételeket. A testnevelés tagozat ekkor vette kezdetét. Nemcsak a lakókörzetből, hanem a város egészéből válogatták össze a jó mozgású, egészséges, ügyes, fokozott terhelést bíró és vállaló gyermekeket. Más iskolákban is indítottak tagozatot, ahol talán még a tárgyi feltételek is jobbak voltak, de csak itt – a Gagarin utcában – maradt meg azóta is, bár 2000 óta már másik épületben. 1987-tól Huszár Zoltán testnevelés szakos tanár az intézmény igazgatója – és ma is ő vezeti az azóta többször átalakult intézményt.1, 2
1. Csík Istvánné: A komlói iskolák története – A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kiadásában – Komló, 1997.
2. Iván László – Fazekas Imre (szerk.): Komlói monográfia – Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, Komló 2004.

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatóink!

Iskolánk bejutott a TESCO: Ön választ, mi segítünk c. pályázatának első fordulójába.

2019. június 17. és július 14. között van lehetőség arra, hogy vásárlásaik során kapott zsetonjaikkal támogassanak bennünket a komlói és szigetvári Tesco Áruház bejáratával szemben elhelyezett szavazóurnánál.

Pályázatunk célja:

Szeretnénk létrehozni olyan színes, interaktív képesség- és készségfejlesztő pályát az iskola folyosóin és közösségi terein, amellyel fejlődhet tanulóink téri tájékozódása, mozgáskoordinációja, problémamegoldó, tanulási és együttműködési képessége. Az akadálypályán végzett feladatok játékosan fejlesztik a gyermekek mozgáskoordinációját,figyelemkoncentrációs képességét, gondolkodási és problémamegoldó képességét, ügyességét,együttműködési készségét, türelmét. Emellett még több pozitív élményt szerezhetnek az iskolában azáltal,hogy szabadidejüket is hasznosabban tölthetik el.

Kérjük, segítsen céljaink elérésében és szavazatával támogassa a komlói Gagarin Általános Iskolát!

Megtisztelő támogatásukat ezúton is köszönjük!