TÁMOP 3.1.4

Újságcikkek
Megújuló iskola, megújuló oktatás – Projektindító napot rendeztek a Gagarinban
ÍRTA: HIEGL ZSOLT @ 2010. FEBRUÁR 03., 11:21 — ROVAT: KULTÚRA/OKTATÁS

A Kökönyösi Oktatási Központ több más testvérintézményéhez hasonlóan a Gagarin Általános Iskolában is úgynevezett projektindító napon kaphattak átfogó ismertetést az érintettek – pedagógusok, szülők, a fenntartó önkormányzat képviselői – a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című, TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat gyakorlati megvalósításáról.

A rendezvényt ünnepélyes keretek között Huszár Zoltán, a Gagarin Iskola igazgatója nyitotta meg. Az intézményvezető beszédében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Iskolafelújítási Program során rövidesen megújuló intézményben, a megváltozott igényekhez igazodva szakmai megújulásra, új módszerek elsajátítására is szükség van, amihez ez a pályázat megfelelő alapokat nyújt.

A szakmai nap során a meghívottak Görög Gabriella a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok szaktanácsadójának, valamint Laho Andrea a városháza intézmény-felügyeleti irodavezetőjének előadását hallgathatták meg a TÁMOP pályázattal kapcsolatban. Azt követően Balatoni Tamásné iskolaigazgató – szaktanácsadó a projekt magyarmecskei megvalósításáról beszélt, majd Pap Judit Elza egy projekt gyakorlati megvalósításának lehetőségeiből adott ízelítőt, a Bikali Reneszánsz Élménybirtokon tartott hasonló nap kapcsán.

A Gagarin Iskolában már szeptember óta nyolc csoportban folyik kompetencia alapú oktatás; a matematika, a szövegértés és az idegennyelv (angol) területén. A projekt keretében a következő időszakban kerülhet sor a művészeti műveltségterületen tantárgytömbösített oktatásra 4., 7. és 8. évfolyamon. A pedagógusok módszertani megújulására a továbbképzések sokasága a biztosíték, melynek segítségével a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelést igénylő tanulók is hatásos, magas színvonalú oktatás alanyai lehetnek.

A projektindító szakmai nap színfoltjaként a vendégek a gyerekek munkáiból összeállított, „Milyennek képzelem új iskolámat?” című kiállítást tekinthették meg.

Egy hét forradalom, Petőfiék szellemében – Témahetet rendeztek az 1848-49-es eseményekről a Gagarinban
ÍRTA: HIEGL ZSOLT @ 2010. MÁRCIUS 18., 06:29 — ROVAT: KULTÚRA/OKTATÁS

Nemzeti színekbe öltöztek egy hétre a Gagarin Iskola zsibongói, tantermei. A TÁMOP 3.1.4-es „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés, innovatív intézményekben” című pályázat korábban megtartott projektindító napja után újabb témahetet rendeztek az intézményben.

A fókuszban ezúttal a 162 évvel ezelőtti március 15-i, illetve az azt követő események álltak. A témahét valódi célja a tanulók személyiségének fejlesztése, érdeklődésükre épülő tapasztalatszerzésük életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő kialakítása volt, amit számos jól szervezett – a tanulók érdeklődését is felkeltő – tevékenység segített kibontakozni a hét során.

A résztvevők kipróbálhatták, hogy miként bajlódhatott Petőfi korhű technikával, egy lúdtollal és a tintával a Nemzeti dal írása közben, de azt is megtapasztalhatták, hogy milyen nehéz angolul Petőfi-verseket szavalni. A kisebbek háromszínű fonalból sodortak kokárdát, egyesek gyöngyöt fűztek a nemzeti trikolor színeiből, mások forradalmi dalokkal ismerkedhettek meg. Érdekes színfoltja volt a hétnek az „Öltözzünk Petőfinek” című feladat, valamint a „Mit kíván a Gagarin Iskola?” a diákok és a tantestület által külön-külön megfogalmazott 12 pontból álló petíciójának összeállítása.

A zsibongóban az iskola tanulói többek között a szabadságharc komlói emlékhelyeivel foglalkozó, valamint a huszárok fegyverzetét, ruházatát, harcmodorát bemutató kiállítást tekinthették meg. A témahét csúcspontja természetesen a március 12-én megrendezett iskolai ünnepély volt, melyet már a tanítás kezdete előtt toborzódalok éneklése vezetett fel. „A kőszívű ember fiai” című film kivetített jeleneteire alapozott táncos, verses megemlékezést követően a zsibongóban „felállított” Nemzeti Múzeum lépcsőjéről elhangzó Nemzeti dal refrénjét visszhangozta az iskola.

A témahét befejező momentumaként a petíciók 12 pontjának kihirdetése következett, ami bizonyította, hogy mind a tanárok, mind a diákok szemében a másik személye, valamint a tanulás a legfontosabb.

Más
Laho Andrea az intézmény-felügyeleti iroda vezetője arról tájékoztatott, hogy a Gagarin iskolában új tornacsarnok épül, a régi helyén tanterem készül. Akadály-mentesítésre, vizesblokk-átalakításra és teljes felújítási munkálatokra is sor kerül.

Horváth László a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője adott tájékoztatást: Az uniós szabványoknak és előírásoknak megfelelő felújítási, korszerűsítési munkálatokat végzik. Ilyen például az intézményekbe való bejutást és benntartózkodást segítő akadálymentesítés, az energia-takarékosság érdekében végzett hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, az általános gépészeti és elektronikai hálózat fejlesztése, a füstérzékelők és tűzjelző rendszerek kiépítése, a vizesblokkok felújítása, a festés-mázolás és a burkolás.

Jól halad a Gagarin felújítása
ÍRTA: PÁNOVICS ANDRÁS @ 2010. MÁJUS 05., 20:26 — ROVAT: KULTÚRA/OKTATÁS

Miközben a tanítás zavartalanul folyik, az építők is az előzetes ütemterv szerint dolgoznak a Fürst Sándor utcai Gagarin iskolában.

Amint azt a kivitelező cég műszaki igazgatója elmondta, a munkaterület átadás-átvétele a szerződéskötés napján (március 17-én) megtörtént, s a következő héten már el is kezdték a munkálatokat. Varga Zoltán hozzátette: a Szabau Invest Zrt-ből és a Szabadics Kft-ből álló konzorcium – mint fővállalkozó – több helyi, illetve környékbeli alvállalkozó bevonásával végzi a kivitelezést. A munka jó ütemben folyik, s ha valami váratlan dolog nem szól közbe, biztosan elkészül minden a szeptemberi tanévnyitóra.

Hogy mi is épül és mi változik a régi épületben, arról Varga Zoltán a következőket mondta: – Augusztus végére felépül az új, 1200 m2-es tornacsarnok, mely két folyosóval kapcsolódik az iskolaépülethez. A régi tornatermet (képünkön) egy belső födémszerkezettel két szintre osztjuk – alul étkezőt, vizesblokkokat, fent pedig tantermeket alakítunk ki. Az iskolaépületben a tanítás még folyik, de a vezetőkkel egyeztetve – a gyerekek és pedagógusok biztonságát szem előtt tartva – már el tudunk kezdeni néhány feladatot, hisz itt valóban nagyon szűk a határidő, ha tudjuk, mit kell elvégezni. A tetőhéjazat, a bádogosszerkezetek nyílászárócseréje mellett a külső homlokzat hőszigetelése és vakolása a feladat, míg az épület belsejében a villamoshálózat felújítása, festés, burkolás, új vizesblokkok kialakítása, valamint az akadálymentesítés érdekében egy lift beépítése vár ránk.

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatóink!

Iskolánk bejutott a TESCO: Ön választ, mi segítünk c. pályázatának első fordulójába.

2019. június 17. és július 14. között van lehetőség arra, hogy vásárlásaik során kapott zsetonjaikkal támogassanak bennünket a komlói és szigetvári Tesco Áruház bejáratával szemben elhelyezett szavazóurnánál.

Pályázatunk célja:

Szeretnénk létrehozni olyan színes, interaktív képesség- és készségfejlesztő pályát az iskola folyosóin és közösségi terein, amellyel fejlődhet tanulóink téri tájékozódása, mozgáskoordinációja, problémamegoldó, tanulási és együttműködési képessége. Az akadálypályán végzett feladatok játékosan fejlesztik a gyermekek mozgáskoordinációját,figyelemkoncentrációs képességét, gondolkodási és problémamegoldó képességét, ügyességét,együttműködési készségét, türelmét. Emellett még több pozitív élményt szerezhetnek az iskolában azáltal,hogy szabadidejüket is hasznosabban tölthetik el.

Kérjük, segítsen céljaink elérésében és szavazatával támogassa a komlói Gagarin Általános Iskolát!

Megtisztelő támogatásukat ezúton is köszönjük!