BEIRATÁS 2017/2018

FELHÍVÁS

A Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig és

2017. április 21. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és az iskolába lépéshez szükséges

fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. Elutasításkor Páva Péter tankerületi igazgató, a Pécsi Tankerületi Központ vezetője hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. Az eljárást megindító kérelmet a tankerületi igazgatóhoz címezve, az iskolához kell benyújtani.