Az EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020” Köznevelési Intézmények Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minősgi oktatás megteremtése” elnevezésű pályázat ünnepélyes zárása

A pályázat célja a helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztés, az igényeihez illeszkedő funkcionális egységek kialakításával. A fejlesztendő intézmény olyan oktatási módszereket alkalmaz, amelyek a jelentős hányadú hátrányos helyzetű tanulók oktatása és tehetséggondozás során alkalmazhatóak, ezáltal csökkentik a tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást és támogatják a tehetségazonosítást és a tehetségfejlesztést.
Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek kialakítása és ezek eszközeinek beszerzése, továbbá az intézményben már meghonosított művészeti ágak biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek kialakítása, eszközök beszerzése. A tervezett fejlesztés során az intézmény biztosítani kívánja a művészetoktatáshoz kapcsolódó nagyobb létszámú próbák, bemutatók, koncertek megtartásának feltételeit. Ennek megfelelően a program része egy többcélú művészeti nagyterem létrehozása a szükséges öltöző és tároló terekkel kiegészítve. Emellett ki lettek alakítva azok a hiányzó szaktantermek, melyek a napi általános oktatási feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlenek.
A fejlesztés részeként az iskolaudvar is megújult. Ennek keretében kültéri sporteszközök kihelyezésére került sor, melyekhez kapcsolódóan rugalmas vízáteresztő burkolattal ellátott felületek is létrejöttek. a zöldfelületek is megújultak.
A több évig tartó mrgvalósítást Komló városa is jelentős mértékben támogatta. A támogatás és beruházás összértéke mintegy 550 000 000 Ft.

Az ünnepélyes átadásra 2021. augusztus 31-én erült sor. A rendezvényen sok illusztris meghívott vendég vett részt. Többek között  Polics József Komló város polgármestere, Kispál László Komló város alpolgármestere, a Pécsi Tankerületi Központ részéről Páva Péter tankerületi igazgató, Király Istvánné szakmai igazgatóhelyettes és még sok meghívott vendég. 
Dr. Hoppál Péter Komló város parlamenti képviselője egy nappal korábban tette tiszteletét az intézményben. 

Az átadó ünnepélyt iskolásaink és pedagógusaink műsora indította, majd a beszédek után a szalag átvágása következett. Ezután a meghívottak megtekintették az újonan átadott épületet. Végül egy állófogadással ért véget a rendezvény.

A régi és az új épületet Dallos Tamás komlói plébános áldotta meg.

 

  • ujszarny1-1024x576
  • ujszarny5-1024x576
  • ujszarny6-1024x576
  • ujszarny7-1024x576
  • ujszarny2-1024x576