Feladatok

Feladataink

  • Hulladékok elkülönített gyűjtése: papír, elem, kupak, műanyagpalack.
  • Az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet szakszerű gondozása, új növények telepítése.
  • Együttműködés a helyi önkormányzattal, a helyi hatóságokkal és olyan helyi támogatókkal,civil szervezetekkel, vállalkozókkal, melyek az ökoiskola. értékeivel és céljaival megegyező célokat szolgálnak.
  • Az iskola segítse diákjainak részvételét környezet- és természetvédő táborokban.
  • Az iskola aktívan vegyen részt a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefüggő programjaiban. (pl.: takarítási világnap).
  • Az iskola valamennyi dolgozója mutasson példát a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel szempontjait követő magatartás tekintetében.
  • Az iskola házirendje kiemelten foglalkozzon az iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek védelmével.