Gagarin Iskoláért Alapítvány

Kérjük, hogy személyi jövedelem adójának egy százalékával támogassa alapítványunk működését.
A beérkezett összeget tanulóink versenyeztetésére, jutalmazására, felzárkóztatására, táborokban való részvételük támogatására használjuk fel.

Az alapítvány adószáma: 18315622-1-02

Az alapítvány székhelye
7300 Komló, Bányász utca 1.

Az alapítvány célja
–  az iskolai oktatás célját szolgáló modern tárgyi eszközök beszerzése,
–  az iskolában tanuló diákok képzését elősegítő iskolai és iskolán kívüli oktatás  színvonalának növelését biztosító programok szervezése,
–  a diákok sportolási, táborozási, kulturális, stb. lehetőségeinek bővítése,
–  az iskolában tanító pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása,
–  minden, az előbbiekben fel nem sorolt, az iskola tanulóinak és tanárainak közös érdekét  szolgáló célok megvalósítása, ezek költségeinek fedezése.

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységét a Kszt. 26. § c/4.,5.,10. pontjaiban meghatározott „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet” tevékenységekben jelöli meg.

Az alapítvány jellege
Az alapítvány nyitott minden magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára, amely egyetért a célokkal és a megvalósítást pénzbeli vagy tárgyi adománnyal támogatja.

Szervezeti felépítés

Az alapítvány kezelője
Az alapítvány kezelője a három tagú kuratórium, amely egy elnökből és két tagból áll.

A kuratórium elnöke:
Dr. Léberné Horváth Amelita

Az alapítói jogok gyakorlója:
Notheisz Anita
 
Tagjai:
Gyenizse Adrienn
Szabó-Grób Judit
 
A kuratórium feladata
– az alapítvány céljára rendelt vagyon hatékony, célszerű működtetése és a cél szerinti felhasználása,
– a fejlesztési lehetőségek számbavétele,
– a támogatás konkrét formáinak megállapítása.
 
A kuratórium köteles az alapítvány forrásainak bővítése érdekében minden lehetséges intézkedést megtenni. A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek.