Leendő elsősök – beiratkozás

Kedves Gyerekek!

A Gagarin Általános Iskola sok szeretettel várja a beiratkozni szándékozó leendő első osztályosokat a következő időpontokban:

2017. március 27-én 14 órakor

az emelt szintű testnevelés osztályba

jelentkezőket (Sportfelszerelést hozzatok magatokkal!),

2017. március 28-án 14 órakor

 a művészeti, illetve         

 az informatikai irányultságú  osztályainkba

jelentkezőket.

Szeretettel várnak benneteket a tanító nénik:

Both Péterné, Donovál Melinda, Győri Marianna

és az iskola tantestülete.