Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározata alapján az új munkarenddel és digitális oktatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

  1. március 16-tól (hétfő) az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az új munkarend nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, melyhez fel kell mérnünk, hogy tanulóink rendelkeznek-e a tantermen kívüli oktatáshoz szükséges megfelelő eszközökkel. Ezen információk ismeretében tudjuk megszervezni a diákokkal történő kapcsolattartás módját.

Az ezzel kapcsolatos részletes információkról márc. 16-án fogjuk tájékoztatni Önöket

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmény (iskola) oktatási célú látogatása. A kiscsoportos (3-5 fő) felügyeletet azoknak a gyermekeknek tudjuk biztosítani szükség esetén, ahol a szülők  munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Egyben felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét arra, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek! Kérem, amennyiben ennek tükrében gyermeküknek felügyeletet igényelnek, azt hétfőn 7:30 és 11:00 óra közt  jelezzék titkárságunkon az alábbi telefonszámon:  72/581-276.

Azok a tanulók, akiknek van olyan felszerelése az iskolában, amely a tanuláshoz szükséges, azt márc. 16-án, hétfőn 8:00 és 11:00 óra közt átvehetik iskolánk földszinti zsibongójában. Az iskolába való belépés csak egyenként, kézfertőtlenítés után lehetséges.

Étkeztetés:

A menzaprogram (Menza Pure) céljára kialakított felületeken a megszokott módon szíveskedjenek jelezni, hogy igényt tartanak-e étkezésre, ha igen mely napokon.  Az étkeztetés oly módon kerül biztosításra, hogy a gyermek az ételt térítésmentesen biztosított, lezárt, steril dobozban, az iskola konyhájában veheti át munkanapokon 12:30-14:00 óra közötti időpontban. Egyszeri étkezők esetében az adott napi ebéd, háromszori étkezésre jogosultak esetében az adott napi ebéd és uzsonna, valamint a másnapi tízórai kerül átadásra.

Az ékezéssel kapcsolatos észrevételeket, valamint a lemondásra vonatkozó igényeiket a gesz@komlo.hu e-mail címem is jelezhetik.

Ezúton kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek gyermeküket a megváltozott oktatási körülmények közt is támogatni, otthoni tanulásukat segíteni!

Remélem, hogy ezekkel az intézkedésekkel sikerül gyermekeinket és hozzátartozóikat megóvni!

Segítő együttműködésüket megköszönve:

Notheisz Anita

tagintézmény-vezető