TÁMOP 3.1.4

Újságcikkek
Megújuló iskola, megújuló oktatás – Projektindító napot rendeztek a Gagarinban
ÍRTA: HIEGL ZSOLT @ 2010. FEBRUÁR 03., 11:21 — ROVAT: KULTÚRA/OKTATÁS

A Kökönyösi Oktatási Központ több más testvérintézményéhez hasonlóan a Gagarin Általános Iskolában is úgynevezett projektindító napon kaphattak átfogó ismertetést az érintettek – pedagógusok, szülők, a fenntartó önkormányzat képviselői – a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című, TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat gyakorlati megvalósításáról.

A rendezvényt ünnepélyes keretek között Huszár Zoltán, a Gagarin Iskola igazgatója nyitotta meg. Az intézményvezető beszédében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Iskolafelújítási Program során rövidesen megújuló intézményben, a megváltozott igényekhez igazodva szakmai megújulásra, új módszerek elsajátítására is szükség van, amihez ez a pályázat megfelelő alapokat nyújt.

A szakmai nap során a meghívottak Görög Gabriella a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok szaktanácsadójának, valamint Laho Andrea a városháza intézmény-felügyeleti irodavezetőjének előadását hallgathatták meg a TÁMOP pályázattal kapcsolatban. Azt követően Balatoni Tamásné iskolaigazgató – szaktanácsadó a projekt magyarmecskei megvalósításáról beszélt, majd Pap Judit Elza egy projekt gyakorlati megvalósításának lehetőségeiből adott ízelítőt, a Bikali Reneszánsz Élménybirtokon tartott hasonló nap kapcsán.

A Gagarin Iskolában már szeptember óta nyolc csoportban folyik kompetencia alapú oktatás; a matematika, a szövegértés és az idegennyelv (angol) területén. A projekt keretében a következő időszakban kerülhet sor a művészeti műveltségterületen tantárgytömbösített oktatásra 4., 7. és 8. évfolyamon. A pedagógusok módszertani megújulására a továbbképzések sokasága a biztosíték, melynek segítségével a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelést igénylő tanulók is hatásos, magas színvonalú oktatás alanyai lehetnek.

A projektindító szakmai nap színfoltjaként a vendégek a gyerekek munkáiból összeállított, „Milyennek képzelem új iskolámat?” című kiállítást tekinthették meg.

Egy hét forradalom, Petőfiék szellemében – Témahetet rendeztek az 1848-49-es eseményekről a Gagarinban
ÍRTA: HIEGL ZSOLT @ 2010. MÁRCIUS 18., 06:29 — ROVAT: KULTÚRA/OKTATÁS

Nemzeti színekbe öltöztek egy hétre a Gagarin Iskola zsibongói, tantermei. A TÁMOP 3.1.4-es „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés, innovatív intézményekben” című pályázat korábban megtartott projektindító napja után újabb témahetet rendeztek az intézményben.

A fókuszban ezúttal a 162 évvel ezelőtti március 15-i, illetve az azt követő események álltak. A témahét valódi célja a tanulók személyiségének fejlesztése, érdeklődésükre épülő tapasztalatszerzésük életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő kialakítása volt, amit számos jól szervezett – a tanulók érdeklődését is felkeltő – tevékenység segített kibontakozni a hét során.

A résztvevők kipróbálhatták, hogy miként bajlódhatott Petőfi korhű technikával, egy lúdtollal és a tintával a Nemzeti dal írása közben, de azt is megtapasztalhatták, hogy milyen nehéz angolul Petőfi-verseket szavalni. A kisebbek háromszínű fonalból sodortak kokárdát, egyesek gyöngyöt fűztek a nemzeti trikolor színeiből, mások forradalmi dalokkal ismerkedhettek meg. Érdekes színfoltja volt a hétnek az „Öltözzünk Petőfinek” című feladat, valamint a „Mit kíván a Gagarin Iskola?” a diákok és a tantestület által külön-külön megfogalmazott 12 pontból álló petíciójának összeállítása.

A zsibongóban az iskola tanulói többek között a szabadságharc komlói emlékhelyeivel foglalkozó, valamint a huszárok fegyverzetét, ruházatát, harcmodorát bemutató kiállítást tekinthették meg. A témahét csúcspontja természetesen a március 12-én megrendezett iskolai ünnepély volt, melyet már a tanítás kezdete előtt toborzódalok éneklése vezetett fel. „A kőszívű ember fiai” című film kivetített jeleneteire alapozott táncos, verses megemlékezést követően a zsibongóban „felállított” Nemzeti Múzeum lépcsőjéről elhangzó Nemzeti dal refrénjét visszhangozta az iskola.

A témahét befejező momentumaként a petíciók 12 pontjának kihirdetése következett, ami bizonyította, hogy mind a tanárok, mind a diákok szemében a másik személye, valamint a tanulás a legfontosabb.

Más
Laho Andrea az intézmény-felügyeleti iroda vezetője arról tájékoztatott, hogy a Gagarin iskolában új tornacsarnok épül, a régi helyén tanterem készül. Akadály-mentesítésre, vizesblokk-átalakításra és teljes felújítási munkálatokra is sor kerül.

Horváth László a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője adott tájékoztatást: Az uniós szabványoknak és előírásoknak megfelelő felújítási, korszerűsítési munkálatokat végzik. Ilyen például az intézményekbe való bejutást és benntartózkodást segítő akadálymentesítés, az energia-takarékosság érdekében végzett hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, az általános gépészeti és elektronikai hálózat fejlesztése, a füstérzékelők és tűzjelző rendszerek kiépítése, a vizesblokkok felújítása, a festés-mázolás és a burkolás.

Jól halad a Gagarin felújítása
ÍRTA: PÁNOVICS ANDRÁS @ 2010. MÁJUS 05., 20:26 — ROVAT: KULTÚRA/OKTATÁS

Miközben a tanítás zavartalanul folyik, az építők is az előzetes ütemterv szerint dolgoznak a Fürst Sándor utcai Gagarin iskolában.

Amint azt a kivitelező cég műszaki igazgatója elmondta, a munkaterület átadás-átvétele a szerződéskötés napján (március 17-én) megtörtént, s a következő héten már el is kezdték a munkálatokat. Varga Zoltán hozzátette: a Szabau Invest Zrt-ből és a Szabadics Kft-ből álló konzorcium – mint fővállalkozó – több helyi, illetve környékbeli alvállalkozó bevonásával végzi a kivitelezést. A munka jó ütemben folyik, s ha valami váratlan dolog nem szól közbe, biztosan elkészül minden a szeptemberi tanévnyitóra.

Hogy mi is épül és mi változik a régi épületben, arról Varga Zoltán a következőket mondta: – Augusztus végére felépül az új, 1200 m2-es tornacsarnok, mely két folyosóval kapcsolódik az iskolaépülethez. A régi tornatermet (képünkön) egy belső födémszerkezettel két szintre osztjuk – alul étkezőt, vizesblokkokat, fent pedig tantermeket alakítunk ki. Az iskolaépületben a tanítás még folyik, de a vezetőkkel egyeztetve – a gyerekek és pedagógusok biztonságát szem előtt tartva – már el tudunk kezdeni néhány feladatot, hisz itt valóban nagyon szűk a határidő, ha tudjuk, mit kell elvégezni. A tetőhéjazat, a bádogosszerkezetek nyílászárócseréje mellett a külső homlokzat hőszigetelése és vakolása a feladat, míg az épület belsejében a villamoshálózat felújítása, festés, burkolás, új vizesblokkok kialakítása, valamint az akadálymentesítés érdekében egy lift beépítése vár ránk.